Thu tiền làm thẻ bảo hiểm Y tế năm 2019 đợt bổ sung

Nhà trường sẽ tiến hành thu tiền BHYT để làm thẻ đợt bổ sung cho sinh viên kế hoạch như sau :

  • Sinh viên kê khai thông tin tại đây và đến  văn phòng chương trình đào tạo Quốc tế  phòng 201-D7 đóng tiền từ ngày 04/01/2019 đến 11/01/2019
  • Số tiền BHYT: 481.635 đồng (tương ứng với giá trị thẻ từ ngày 01/02/2019 đến 31/12/2019).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *