Thông báo thu học phí chương trình Đào tạo Quốc tế kỳ 20182

TT Khóa học Lớp Học kỳ đang học Học phí của học kỳ 20182 (VNĐ)
1 13 NUT13 10 17.804.375
2 13 LTU13 10 17.804.375
3 13 LUH13 10 17.804.375
4 13 VUW13ITA 10 17.804.375
5 13 INPG13 10 17.804.375
6 13 VUW13ITB 8 16.928.750
7 13 LTU13B 8 16.928.750
8 13 VUW13B 8 17.804.375
9 14 LUH14 8 20.314.500
10 14 NUT14 8 20.314.500
11 14 UPMF14 8 24.517.500
12 14 VUW14 8 19.584.812
13 14 G.INP14 8 18.621.625
14 14 LTU14 8 18.621.625
15 14 VUWIT14 8 18.621.625
16 15 INPG15 6 17.050.000
17 15 IEM15 6 22.500.000
18 15 NUT15 6 18.600.000
19 15 LTU15 6 17.050.000
20 15 LUH15 6 18.600.000
21 15 UPMF15 6 21.500.000
22 15 VUWBA15 6 19.700.000
23 15 VUWIT15 6 17.050.000
24 16 IEM16 4 22.500.000
25 16 NUT16 4 18.000.000
26 16 LTU16 4 16.500.000
27 16 LUH16 4 18.000.000
28 16 UPMF16 4 21.000.000
29 16 VUW16 4 17.850.000
30 16 VUWIT16 4 16.500.000
31 16 INPG16 4 16.500.000
32 16 LTU16B 3 16.500.000
33 16 IEM16B 3 22.500.000
34 16 VUW16B 3 17.850.000
35 16 VUWIT16B 3 16.500.000
36 17 Tất cả các lớp (trừ TROY thu theo QĐ riêng) 2 Thu theo Quyết định 10A/QĐ-ĐHBK-ĐT

Ghi chú :

  • Học phí của khóa 14 trở về trước được tính theo tỷ giá là 23.350 đồng/USD (ngày đầu học kỳ 21/1/2019).
  • Thông tin về học phí kỳ 20182 (đợt 1) sinh viên xem trong tài khoản cá nhân trên trang web : ctt-daotao.hust.edu.vn
  • Mọi thắc mắc về học phí và đăng ký học tập liên hệ đến các cán bộ quản ngành (tại D7-201) : từ 11/4/2019 đến 17/4/2019.
  • THỜI GIAN THU HỌC PHÍ (ĐỢT 1) : TỪ 19/4/2019 ĐẾN 26/4/2019
  • Hình thức thu: qua tài khoản cá nhân tại các ngân hàng theo quy định của Nhà trường.

Trân trọng thông báo tới các em sinh viên.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *