Thông báo thu học phí các chương trình Đào tạo quốc tế kỳ 20183 đợt 1

– Sinh viên tra cứu thông tin về học phí kỳ 20183 đợt 1 từ ngày 09/08/2019 bằng cách đăng nhập vào https://ctt-daotao.hust.edu.vn/

– Sinh viên thắc mắc về đăng ký học tập liên hệ với cán bộ quản ngành.

– Sinh viên thắc mắc về dư nợ các kỳ trước, tài khoản ngân hàng, email đến : duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn.

– Sinh viên thắc mắc về cách tính học phí, email đến : hung.tranle@hust.edu.vn.

– Thời gian thắc mắc học phí: từ 12/08/2019 đến 16h00 ngày 15/08/2019.

– Thời gian thu học phí: từ 19/08/2019 đến 16h00 ngày 22/08/2019. – Hình thức thu: qua tài khoản cá nhân tại các ngân hàng theo quy định của Nhà trường.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *