Thông báo thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ chương trình VUW và LTU khóa 9, 10A và 11A

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ

chương trình VUW và LTU khóa 9, 10A và 11A

Kính gửi: Các lớp sinh viên chương trình VUW, LTU khóa 9, 10A và 11A

 Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo lịch thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ các lớp VUW và LTU Khóa 9, 10A và 11A :

Thời gian thi:

–          Kỹ năng nghe, đọc và viết: 8h30, thứ Bảy, ngày 18/5/2013

–          Kỹ năng nói: 8h00, Chủ nhật, ngày 19/5/2013

Dạng bài thi:  IELTS

Điểm yêu cầu:

Lớp

Điểm yêu cầu

VUW09

IELTS 5.0 – ĐK lên năm thứ 3 & TN

LTU09

IELTS 4.5- ĐK tốt nghiệp

VUW10A, LTU10A

IELTS 5.0 – ĐK lên năm thứ 3 & TN

VUW11A, LTU11A

IELTS 4.5- ĐK lên năm thứ 2

Sinh viên lớp LTU09 có thể đăng ký thi ngay hoặc đăng ký thi vào cuối học kỳ 1 năm học 2013-2014. Sinh viên lớp VUW10B và LTU10B có thể đăng ký thi sớm trước 1 kỳ. Sinh viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL quốc tế còn giá trị sử dụng có thể nộp lại chứng chỉ cho văn phòng để xét điều kiện học tập.

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *