Thông báo thay đổi lịch thi ngoại ngữ khóa 10 và Troy dự bị khóa 11

 TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————                                             ————————————

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lịch kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên LTU, VUW khóa 10 và TROY dự bị khóa 11

 

 Kính gửi: Các bạn sinh viên lớp LTU và VUW khóa 10

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo thay đổi lịch thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ các lớp LTU, VUW khóa 10 và TROY dự bị khóa 11 như sau:

Dạng bài thi: IELTS

Thời gian thi:

–         Kỹ năng nói: 8h15, thứ Bảy, ngày 5/1/2013

–         Kỹ năng nghe, đọc và viết: 13h30, thứ Bảy, ngày 5/1/2013

Địa điểm và danh sách thi: Xem danh sách ở bảng tin của Viện

Thời hạn nộp lệ phí thi lại: 3/1/2013

Chúc các bạn có một kỳ thi đạt kết quả tốt. Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo.

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

No Responses

  1. lovelysheep says:

    thứ 7 ngày 5 tháng 1 năm 2013 là học bù vào các môn học ngày thứ 2 ngày 31 tháng 1 năm 2012 mà anh… thế này thì trùng lịch à?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *