Thông báo thay đổi lịch học lớp LTU11B, VUW11B

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2012

 THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi lịch học các lớp LTU11B và VUW11B

 

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo lịch học của sinh viên đã đỗ vào chính thức trong kì thi kiểm tra ngày 30.11 và ngày 1.12.2012 (các lớp LTU11B và VUW11B) như sau:

–         Học chuyên môn: sau khi nghỉ Tết Nguyên đán (học kỳ II, năm học 2012-2013).

–         Học  ngoại ngữ: Thứ Năm, ngày 13.12.2012 (xem thời khóa biểu cập nhật trên trang web của Viện Đào tạo Quốc tế)

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo.

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *