Thông báo tạm dừng đợt khám sức khỏe miễn phí cho sinh viên Hệ đại học chính qui K55, K56, k57

Do phát sinh một số sự kiện đột xuất, Nhà trường sẽ tạm dừng đợt khám sức khỏe miễn phí cho sinh viên Hệ đại học chính qui các khóa 55, 56, 57 và sinh viên Đào tạo Quốc tế SIE vào cuối buổi sáng ngày 28/8/2013.

Những sinh viên chưa khám sẽ được tiếp tục tham gia vào đợt sau (dự kiến trong tháng 12/2013)

Nhà trường sẽ thông báo cụ thể kế hoạch khám sức khỏe tiếp theo trên trang ctsv.hust.edu.vn

                                                                                              Hà Nội, ngày  27  tháng  8  năm 2013

            PHÒNG CT CHÍNH TRỊ & CT SINH VIÊN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *