Thông báo nhận hồ sơ đăng ký học bổng và giải thưởng Kova năm học 2011 – 2012

1. Đối tượng sinh viên: K53,54,55.

2. Yêu cầu:

2.1. Đối với chương trình Học bổng Kova: SV có điểm trung bình tích luỹ năm học 2011 – 2012 từ 3.20 trở lên.

2.2. Đối với chương trình Giải thuởng Kova: SV có điểm trung bình tích luỹ năm học 2011 – 2012 từ 3.60 trở lên.

4. Hạn nộp hồ sơ: 16/7/2012

5. Địa điểm: P.103 – C1 (cô Huyền).

Mọi thông tin chi tiết sinh viên tải và xem  FILE ĐÍNH KÈM

 Theo: http://ctsv.hut.edu.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *