Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên toàn Viện lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2017 như sau:

Ngày Lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trùng vào ngày Thứ Bảy (ngày 02/9/2017) nên nghỉ bù vào ngày Thứ Hai (ngày 04/9/2017). Như vậy, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên sẽ được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày 02 tháng 9 đến hết ngày 04 tháng 9 năm 2017

Viện Đào tạo Quốc tế kính đề nghị các thầy cô giáo cho phép các lớp sinh viên thuộc Viện Đào tạo Quốc tế nghỉ học ngày 4/9/2017 và các thầy, cô chủ động bố trí lịch dạy bù cho các lớp sinh viên, báo cho Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế (Liên Hương: 0932.279.958) để xếp phòng học.

Viện Đào tạo Quốc tế kính chúc các thầy, cô, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên những ngày nghỉ Lễ thật vui và ý nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *