Thông báo mua Bảo hiểm Y tế bắt buộc năm học 2015 – 2016

Theo Quy định của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) từ 01/01/2010 đối tượng học sinh sinh viên thuộc nhóm bắt buộc tham gia BHYT nên cả khóa học, sinh viên phải có trách nhiệm mua BHYT theo quy định.

Năm học 2015 – 2016, Viện Đào tạo Quốc tế tiến hành mua BHYT cho sinh viên trong toàn Viện (trừ khoá 14 đã mua 15 tháng) với thời gian bảo hiểm là 12 tháng. Mức đóng BHYT bắt buộc 12 tháng đối với sinh viên  là 434.700 đồng/sinh viên/12 tháng thẻ. 

Thời hạn đăng ký mua BHYT bắt buộc: từ 28/10/2015 đến hết ngày 30/11/2015. Sinh viên đến phòng 201/D7, gặp cô Hiền để đăng ký. 

Tham gia Bảo hiểm xã hội và quyền lợi và nghĩa vụ đối với mỗi sinh viên. 

1e96cc9b8ce9ed1d5d1a4720ae76f45d_LOGO_BAO_HIEM

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *