Thông báo: Một số quy định về điều kiện ngoại ngữ đối với sinh viên các chương trình VUW, LTU

Thong bao

Theo Quy định về chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế (Quy định số 142B/QĐ-ĐHBK-ĐTQT ban hành ngày 18/7/2010 và Quyết định số77/QĐ-ĐHBK-ĐTQT, ngày 6/10/2011 của Hiệu trưởng trường ĐHBK Hà Nội), ở mỗi giai đoạn học tập, sinh viên phải đạt một trình độ ngoại ngữ theo các mức như sau: 

Khóa

Chương trình

Mức điểm

IELTS 3.5

IELTS 4.0

IELTS 4.5

IELTS 5.0

IELTS 6.0

Khóa 9

VUW

Học dự bị

ĐK đầu vào

ĐK lên năm thứ 2 & TN

ĐK lên năm thứ 3 & TN

LTU

ĐK lên năm 2

ĐK lên năm 3

ĐK tốt nghiệp

Khóa 10 và 11

VUW, LTU

Học dự bị

ĐK đầu vào

ĐK lên năm thứ 2 & TN

ĐK lên năm thứ 3 & TN

ĐK chuyển tiếp

Sau mỗi giai đoạn, Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tổ chức kỳ thi cho tất cả sinh viên. Kết quả thi sẽ được bảo lưu 2 năm và được áp dụng vào việc xử lí kết quả học tập hàng năm. Riêng kì thi điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp sẽ không sử dụng kết quả của các kì thi trước để xét, do vậy mọi sinh viên đều phải tham dự kì thi điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp. Những sinh viên đã có chứng chỉ IELTS quốc tế còn giá trị và đạt mức yêu cầu sẽ không phải tham gia các kỳ thi do Viện tổ chức.  

                                                                         VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

No Responses

  1. Anh Tuấn says:

    Thưa thầy nhưng em chưa hiểu rõ là điều kiện ngoại ngữ đầu ra của VUW và LTU từ K10 trở đi là như nhau và là 5.0 IELTS hay 5.5 IELTS để đủ điều kiện cần để ra trường, và của TROY là 5.5 IELTS hay 6.0 IELTS. Mong thầy cô giải thích rõ! Em xin cảm ơn.

  2. Anh Tuấn says:

    Các thầy cô cho em hỏi về điều kiện ngoại ngữ khi ra trường của chương trình VUW, LTU và Troy là như thế nào ạ. Em xin cảm ơn !
    Nhân ngày 20/11 chúc các thầy cô mạnh khỏe và hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *