Thông báo mời tham dự lớp tập huấn kỹ năng mềm về phương thức phỏng vấn và viết hồ sơ làm việc tại các công ty Nhật bản

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên  có nhu cầu học tập và làm việc tại các cơ sở, công ty Nhật Bản, Viện Đào tạo Quốc tế phối hợp với khối chuyên gia nhân sự của các công ty ASIAN to JAPAN tổ chức lớp kỹ năng mềm về phương thức phỏng vấn và cách viết hồ sơ xin việc chuẩn theo phong cách Nhật và chia sẻ một số kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Thời gian: từ 17h35 – 19h35, ngày 21 và 22 tháng 9 năm 2017

Địa điểm: phòng 206-D7, Viện Đào tạo Quốc tế, trường ĐHBK Hà Nội.

Trân trọng mời các bạn sinh viên quan tâm đăng ký tham dự.

Hình thức đăng ký tham dự miễn phí: Đăng ký trực tuyến tại link: https://goo.gl/forms/GqrDDDHiVXG2YOTY2 hoặc điền vào form sau:

Thời hạn đăng ký: 11h30, thứ năm, ngày 21 tháng 09 năm 2017.

Chương trình cụ thể:

September  21

  1. Preparation and way of thinking to get a job in Japan

This class is a lesson to understand how to work and think in a Japanese company.

Since Vietnamese companies and Japanese companies are different, you need to prepare in advance.

Also, if you organize how you think about your own career, you can avoid the situation that you are different from what you thought when you join the company.

I think it will be useful for employment in Japanese companies in Vietnam, as well.

2.  Information on the interview meeting in Japan to get a job in Japan

Students will be invited to Japan for free to get a job in Japan that will be held from December 11th to 13th.

About 15 to 20 major Japanese companies plan to participate in the interview meeting.

Participants also practice beforehand interview, so they get closer to passing the interview.

September 22

3. Preparation of documents and countermeasures for interviews to get a job in Japan

・Format of the resume and how to write it & how to create reason for application

・Frequently asked questions at interview and countermeasures for them [with video]

4. Explanation of free Japanese program in Hanoi University of Science and Technology to work in Japan

Explanation of Study Go Work JAPAN scheduled from January 2018

-Benefits-

・You can study Japanese for free of at Hanoi University of Science and Technology.

・You visit Japan for free and participate in the interview meeting.

・You can get a job at a head office of a Japanese company.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *