Thông báo lịch giảng dạy của chuyên gia Chương trình LUH học kỳ 20172

GS. Egbert Baake, Trường Đại học Leibniz Hannover – LUH (Đức)

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch chuyên gia (Prof. Egbert Baake) sang giảng dạy chuyên đề và tổ chức thi chuyên môn đầu vào hàng năm (Eingangstest) cho các lớp LUH13, LUH14 học kỳ 20172 như sau:

Thời gian Nội dung Lớp  Địa điểm 
Ngày 14/5

09h – 11h30; 13h30 – 16h30

Ngày 15/5

09h – 11h30

Ôn tập thi LUH13 204 D7
Ngày 15/5

14h – 16h30

Giảng chuyên đề LUH13 + LUH14 204 D7
Ngày 16/5

09h – 11h30

Phỏng vấn các sinh viên tham gia thi LUH13 204 D7
Ngày 17/5

09h – 11h30

Thi Eingangstest LUH13 204 D7

Viện Đào tạo Quốc tế đề nghị các bộ phận liên quan và sinh viên các lớp LUH13, LUH14 thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy của chuyên gia như trên.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *