Thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp sinh viên các chương trình LTU, VUW, NUT năm 2015

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tiến hành tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các em sinh viên các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế thuộc Viện Đào tạo Quốc tế năm 2015, kế hoạch lễ trao bằng tốt nghiệp các khối sinh viên lớp LTU (08, 09), NUT (09), VUW(10A) như sau:

Thời gian: 08h00, thứ sáu, ngày 16/10/2015

Địa điểm: Hội trường tầng 10 thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐHBK Hà Nội

Kính đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp bố trí thời gian, kế hoạch và công việc đến tham dự đầy đủ, đúng giờ tránh ảnh hưởng đến lịch trình và kế hoạch chung của buổi lễ, sinh viên chủ động liên hệ với cô quản ngành để nhận lễ phục tốt nghiệp, hoàn chỉnh tư trang, ổn định vị trí theo sơ đồ chỗ ngồi được bố trí trước giờ tiến hành lễ.

Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội trân trọng kính mời quý vị phụ huynh và gia đình, người thân sinh viên cùng đến tham dự lễ tốt nghiệp của các em.

trao bang tot nghiep

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *