Thông báo làm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020

Nhà trường sẽ tiến hành làm thẻ BHYT năm 2020 cho sinh viên các khóa như sau:

1. Sinh viên các khóa K63, K62 và K61 (hệ kỹ sư): Giá trị thẻ BHYT từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 tương ứng với số tiền 563.220 đồng.

2. Sinh viên các khóa K61 (hệ cử nhân) và các khóa từ K60 trở về trước: Giá trị thẻ BHYT từ 01/01/2020 đến 31/08/2020, tương ứng với số tiền 375.480 đồng.

3. Cách thức nộp tiền BHYT: sinh viên nộp tiền BHYT cùng với học phí học kỳ 20191 qua thẻ ATM – ngân hàng Vietinbank.

4. Đối với những sinh viên đã có thẻ BHYT: Theo Quy định của BHXH Việt Nam tại một thời điểm mỗi SV chỉ được cấp 01 thẻ BHYT, vì vậy những SV đã có thẻ BHYT theo đối tượng khác tại địa phương hoặc SV đã tham gia BHYT tại doanh nghiệp bắt buộc phải nộp bản Photo thẻ BHYT cho Nhà trường để được miễn làm thẻ BHYT năm 2020 tại Trường.

– Thời hạn nộp bản photo thẻ BHYT: trước ngày 30/10/2019.

– Địa điểm: Phòng 103 nhà C1 (bàn số 6; đối với SV các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế – SIE nộp tại Văn phòng Chương trình ĐTQT, Phòng 201 nhà D7).

Lưu ý: Những sinh viên đã mua thẻ BHYT tự nguyện theo hộ gia đình ở địa phương, doanh nghiệp sẽ không có quyền lợi được khám chữa bệnh thanh toán BHYT tại Trung tâm Y tế của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *