Thông báo làm lại thẻ sinh viên

_NQL2228

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch làm lại, đổi thẻ sinh viên như sau:

  1. Đối tượng làm thẻ: Sinh viên các khoá, trừ Khoá 15.
  2. Thủ tục đăng ký làm lại thẻ: Sinh viên mang 02 ảnh 3×4 (ảnh mới chụp, không phải trên chất liệu giấy lụa) và phí làm lại thẻ đến Phòng 201, Nhà D7 đăng ký làm lại thẻ với Cô Hiền.
  3. Lệ phí: Làm lại, làm mới: 100.000đ/thẻ. Đổi thẻ: 80.000đ/thẻ
  4. Thời gian đăng ký làm và nhận lại thẻ mới:

Đợt 1: Đăng ký từ 12/9 đến 22/9/2016; Nhận lại từ 11/10/2016

Đợt 2: Đăng ký từ 05/12 đến 15/12/2016; Nhận lại từ 04/01/2017

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *