Thông báo kiểm tra điều kiện tiếng Anh học kì 2 năm học 2016-2017 (Các lớp tăng cường tiếng Anh K15; sinh viên các chương trình VUW, LTU)

Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tổ chức kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ cho sinh viên các lớp tăng cường tiếng Anh K15sinh viên các chương trình LTU và VUW như sau:

Thời gian thi:

– Kỹ năng nói: 8h30 thứ Ba, ngày 30.5.2017

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: 14h00 thứ Ba, ngày 30.5.2017

Dạng bài thi:

– Dạng thức IELTS đối với sinh viên các lớp TC2.1, TC2.2, TC2.4 và các sinh viên khác thuộc chương trình VUW và LTU chưa đạt điều kiện ngoại ngữ.

– Bài thi tổng hợp 4 kĩ năng đối với sinh viên các lớp TC2.3 và TC2.5

Địa điểm: Phòng 301, 302, 303, 304, 306 và 307/D7

Sinh viên có chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL quốc tế còn giá trị sử dụng có thể nộp lại chứng chỉ cho văn phòng để xét điều kiện học tập. Những sinh viên không đủ điều kiện thi lần 1, những sinh viên đang tạm ngừng học tập vì chưa đạt điều kiện ngoại ngữ đăng kí thi và đóng lệ phí thi tại Văn phòng muộn nhất là ngày 25.5.2017.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *