Thông báo Khám Sức khoẻ cho sinh viên cuối khoá

Để hoàn tất thủ tục cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, Viện Đào tạo Quốc tế tiến hành khám sức khoẻ dành cho sinh viên cuối khoá vào thời gian, địa điểm như sau: 

  1. Thời gian: Từ 08h00, Thứ Sáu, ngày 08/4/2016. (Khám cả ngày)
  2. Địa điểm: Trung tâm Y tế Bách Khoa, Số 5 Tạ Quang Bửu, Hà Nội
  3. Đối tượng: Sinh viên NUT10, LTU10A, LUH10, TROY11

Lưu ý: 

  • Khi đi, sinh viên mang theo thẻ BHYT năm 2016. 
  • Trường hợp không có thẻ BHYT, sinh viên đi khám tự đóng tiền theo quy định. 

tan cu nhan nhan bang

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *