Thông báo kểm tra tiếng Anh điều kiện bổ sung cho sinh viên K14 (chương trình LTU,VUW)

THÔNG BÁO

Về việc: Kiểm tra tiếng Anh điều kiện bổ sung cho sinh viên K14 (chương trình LTU,VUW) 

Kính gửi: Các bạn sinh viên K14- Chương trình LTU,VUW

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo cho các sinh viên chương trình LTU,VUW14  lịch kiểm tra bổ sung tiếng Anh đầu vào.

Thời gian: 8h30 ngày 30.09.2015

Địa điểm: Phòng 204/D7

Dạng thi: dạng thức TOEIC

Danh sách thi download tại đây. K14 – Danh sách kiểm tra tiếng Anh đầu vào bổ sung

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo cho sinh viên.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

k14

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *