Thông báo thu học phí kỳ 20181

Từ ngày 15/10/2018 đến 26/10/2018 Phòng Đào tạo sẽ thu học phí cố định dành cho K16 trở về trước. Học phí K17 và học phí học lại sẽ thu đợt 2.

Sinh viên xem chi tiết mức học phí tại đây: Thong bao thu học phi dao tao quoc te 20181

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *