Thông báo học bổng Thạc sỹ tại trường Đại học Công nghệ TOYOHASHI năm 2013

logo

THÔNG BÁO HỌC BỔNG THẠC SĨ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TOYOHASHI NĂM 2013

Các em sinh viên và cựu sinh viên thân mến,

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Đào tạo quốc tế -SIE-ĐHBKHN và trường Đại học công nghệ Toyohashi-TUT, Viện SIE vui mừng thông báo về chương trình học bổng của tỉnh Aichi năm 2013 cho sinh viên (cựu sinh viên) khối tiếng Nhật đang học tập và làm việc tại Việt nam có nguyện vọng học Thạc sĩ tại TUT.

cat_image-thumb-640xauto-137

Chi tiết xem trên trang web:  【Aichi Scholarship Program 2013】
http://www.tut.ac.jp/english/international/aichi_scholarship.html

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *