Thông báo gia hạn nộp bài cuộc thi “Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Đức 2013”

pano-khoi-nghiep

Gửi các thí sinh,

Để tạo điều kiện cho các nhóm nâng cao chất lượng “Kế hoạch kinh doanh”, Ban tổ chức gia hạn nộp bài kế hoạch kinh doanh đến 17h00, ngày 5 tháng 12 năm 2013. Bản kế hoạch kinh doanh được sao làm 3 bản nộp tại văn phòng chương trình MBA-SEPT, phòng 205, D7, ĐH Bách khoa Hà Nội, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ sept@mba.edu.vn.

– Về biểu mẫu và tiêu chí chấm điểm vòng 2 các thí sinh có thể download tại trang: http://sept.edu.vn/Tin-tuc/Tin-tuc/134/Ket-qua-vong-1-cuoc-thi-%E2%80%9CY-tuong-sang-tao-Viet-Duc-2013%E2%80%B3–thong-bao-vong-2.aspx (ban tổ chức đã upload ngay sau vòng 1).

 Ban tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Đức 2013”

You may also like...

No Responses

  1. Trần Thế Nhật says:

    Anh Tánh ơi vòng 2 chưa có kết quả ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *