Thông báo cuộc thi bình chọn BK.VIDEAS

Cuộc thi BK-V.IDEAS là cuộc thi đồng hành của Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học thường niên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Thông qua cách thể hiện mới mẻ, sáng tạo đối với các sản phẩm khoa học của sinh viên, cuộc thi hướng tới truyền thông rộng rãi và kích thích sinh viên nhà trường tham gia các hoạt động khoa học công nghệ đa dạng, thúc đẩy việc quảng bá thương hiệu nghiên cứu sáng tạo của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội tới xã hội.

Cuộc thi dành cho các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đã được duyệt để báo cáo tại các Hội đồng cấp Khoa/Viện. Mỗi đề tài cung cấp cho Ban tổ chức thông tin dự thi để đưa lên bình chọn online trên mạng xã hội.

1. THÔNG TIN DỰ THI

Mỗi nhóm sinh viên chuẩn bị 03 thông tin về đề tài nghiên cứu, bao gồm:

 • Báo cáo tóm tắt: File text cung cấp thông tin chung theo mẫu đính kèm (không quá 300 từ)
 • Video: File video mô tả mục đích nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, hình ảnh sản phẩm, tính ứng dụng/tính khoa học của nghiên cứu.
  • Nội dung thông tin đầu tiên của video:
   • Tên đề tài, mã số đề tài
   • Tên nhóm thực hiện
 • Âm thanh: rõ ràng, không tạp âm
 • Hình ảnh: rõ nét, không mờ nhòe, không có hình ảnh phản cảm
 • Thời lượng: không quá 5 phút
 • Dung lượng tối đa: không quá 1Gb
 • Định dạng: .mp4
 • Ảnh đại diện: File ảnh đại diện cho sản phẩm và nhóm nghiên cứu
 • Dung lượng: từ 1Mb đến 1,5 Mb
 • Định dạng: jpg

Các đề tài không đủ thông tin hoặc thông tin không đúng các yêu cầu trên sẽ không được tham dự.

2. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng năm 2017 bao gồm hai hạng mục:

HẠNG MỤC 1: Các ngành Kỹ thuật Công nghệ

HẠNG MỤC 2: Các ngành Quản lý-Sư phạm-Ngoại ngữ và Lý luận chính trị.

Mỗi hạng mục bao gồm 03 giải thưởng:

 • 01 giải Nhất:   1.5 triệu đồng
 • 01 giải Nhì:     1 triệu đồng
 • 01 giải Ba:       700 ngàn đồng

3. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

 • Các thông tin sản phẩm nghiên cứu được upload lên FB của cuộc thi, truyền thông qua kênh FB chính thức của Trường.
 • Các sản phẩm nghiên cứu được đánh giá thông qua số lượng comment, lượt like và share, trong đó trọng số được dành cho cho các comments chuyên môn liên quan đến tính khoa học và ứng dụng của sản phẩm nghiên cứu là 50%, của số lượng like là 20% và của số lượt share là 30%. Ban tổ chức chỉ xét cho các sản phẩm có trên 100 likes, 20 shares và 20 comments đúng cú pháp.
 • 03 cú pháp được chấp nhận bao gồm:
 • [KH] ……(các nhận xét/góp ý/đánh giá về tính KHOA HỌC của nghiên cứu)
 • [UD] ……(các nhận xét/góp ý/đánh giá về tính ỨNG DỤNG của nghiên cứu)
 • [HT]… (các đề xuất để đề tài có thể HOÀN THIỆN)

Chú ý: các comments chỉ được coi là hợp lệ khi có nội dung áp dụng 1 trong 3 cú pháp trên.

4. THỜI GIAN

– Nhận thông tin dự thi: từ ngày 18/5 đến hết ngày 24/5/2018

– Bình chọn: từ ngày 25/5 đến hết ngày 30/6/2018

5. ĐỊA ĐIỂM NHẬN THÔNG TIN DỰ THI

Thông tin dự thi gửi qua email: ccpr@hust.edu.vn (Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng).

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG & QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Địa chỉ: P924 Tòa nhà Tạ Quang Bửu

Điện thoại: 04 36231732

Nguồn: https://www.hust.edu.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *