Thông báo chuyển phòng học tuần từ 15-23/08/2020.

Tuần từ 15-23/8, các lớp sau sẽ chuyển phòng học lên D7-506, cụ thể các ngày như sau: – Sáng thứ 2,3 (ngày 17-18/8): môn Pháp luật đại cương – EM1170Q – mã lớp 114381 (D7-301). – Chiều thứ 3,5,6 (ngày 18, 20, 21/8): môn Vật lý II – PH1120Q – mã lớp 114423 (D7-306). Các tuần sau đó học tại phòng học đã được xếp từ đầu học kỳ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *