Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kỳ 22

Quỹ học bổng Đồng Hành

16, rue du Petit Musc

75004 Paris

Email: contact@donghanh.net

 

Thông báo chương trình học bổng Đồng Hành kỳ 22

 Học kỳ II, năm học 2011-2012

I.          Quỹ học bổng Đồng Hành:

Quỹ học bổng Đồng Hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp với mong muốn hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần các bạn sinh viên, học sinh ở Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Học kỳ I năm học 2011-2012 vừa qua, quỹ đã trao được 113 suất học bổng cho các sinh viên ở 9 trường đại học trong cả nước. Bước sang học kỳ II này, Đồng Hành muốn tiếp tục tiến bước cùng các bạn sinh viên Việt Nam thông qua các suất học bổng của mình.

 II.       Học bổng Đồng Hành:

1.   Phạm vi: Chương trình học bổng Đồng Hành được thực hiện tại các trường đại học sau:

– Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh,

– Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh,

– Đại học Bách khoa Hà Nội,

– Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội,

– Đại học Xây dựng Hà Nội *,

– Đại học Giao thông vận tải Hà Nội **,

– Đại học Bách khoa Đà Nẵng,

– Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng,

– Đại học Sư phạm Đà Nẵng,

– Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

 2.   Điều kiện đối với sinh viên:

– Là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên,

– Có hoàn cảnh gia đình khó khăn,

– Đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên.

 3.   Giá trị học bổng:

Trong học kỳ II năm học 2011-2012, giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 2.500.000 đồng.

Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này.

 III.    Hồ sơ và thủ tục:

Hồ sơ gồm có:

– Bản khai sơ yếu lý lịch, phiếu điều tra và mẫu câu hỏi*** lấy tại văn phòng Đoàn hoặc có thể tải về từ trang web http://donghanh.net, mục “Hồ sơ xin học bổng”.

(lưu ý: dùng mực đen hoặc xanh đậm khi điền các hồ sơ),

– Bản sao (không cần công chứng) của bảng điểm của các kỳ học đã qua ở bậc Đại học (có thể thay thế bằng giấy chứng nhận tốt nghiệp và điểm thi Đại học trong trường hợp chưa có những kết quả này), bản sao của các chứng nhận khác (nếu có): hộ nghèo, thi học sinh giỏi, phong trào Đoàn v.v…

 Các giấy tờ kể trên cần được đựng trong một túi hồ sơ, ngoài ghi “Hồ sơ Đồng Hành kỳ 22 – [họ_và_tên_sinh_viên]” và nộp cho văn phòng Đoàn trường P208 – C2

IV.    Lịch:

– Nhận hồ sơ: tới hết ngày 27/4/2012

– Thông báo kết quả: 31/05/2012.

Lễ trao học bổng dự kiến được tổ chức tháng 06/2012.

 V.       Liên hệ:

Các bạn sinh viên có thể gửi thắc mắc của mình tới contact@donghanh.net, hoặc liên hệ với chị Hoa VP Đoàn trường P208 C2 (04.38692751)

Paris, ngày 18 tháng 03 năm 2012

Chủ tịch Quỹ học bổng Đồng Hành

Nguyễn Đăng Tùng

 

* Điều hành bởi Quỹ học bổng Đồng Hành-Xây Dựng

** Điều hành bơỉ Quỹ học bổng Đồng Hành-CDP

*** Mẫu câu hỏi này thay thế thư xin học bổng viết tay của các kỳ trước

Download thông báo và hồ sơ đăng ký học bổng Đồng Hành (20-03-2012, 193 hits)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *