Thông báo Buổi gặp giữa sinh viên INPG với GS. Christophe Bobineau

GS. Christophe Bobineau sang giảng dạy cho chương trình INPG và sẽ gặp sinh viên INPG về việc du học tại Pháp. Buổi gặp diễn ra từ 15h00 thứ 4 ngày 8/1/2020 tại phòng 204 D7. Nội dung chi tiết xem tại đây

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *