Thể lệ, tiêu chí chấm điểm, biểu mẫu dự thi vòng 2 cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức 2016”

Thể lệ vòng 2 cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức 2016:

 1. Clip giới thiệu đề án dự thi (30%)

Về nội dung

 • Mỗi đội cần thực hiện 01 clip với nội dung giới thiệu về đề án dự thi bao gồm các phần chính sau:
 • Giới thiệu tên ý tưởng đề tài, tên đội
 • Nêu vấn đề, thực trạng cần giải quyết
 • Đề xuất hướng giải quyết vấn đề
 • Mô tả sản phẩm, dịch vụ cung cấp, nhóm khách hàng và kế hoạch marketing
 • Dự kiến kế hoạch tài chính

Về hình thức:

 • Clip dự thi có thể được trình bày như phóng sự hoặc slide show tùy theo ý tưởng của nhóm dự thi.
 • Thời lượng không quá 3min30s, tất cả các clip có thời lượng vượt quá quy định đều được coi là không hợp lệ.
 • Nội dung và các hình ảnh sử dụng trong clip không được chứa các yếu tố gây hiểu lầm và vi phạm đạo đức, pháp luật.
 • Các nhóm tự chủ trong việc thực hiện clip, BTC không chịu trách nhiệm hỗ trợ thực hiện  clip dự thi; BTC có trách nhiệm giám sát việc thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ nộp bài của nhóm.

Cách thức nộp bài:

 • Clip, Video được up lên 1 trong ba kênh Youtube.com, mediafire.com hoặc fshare.vn, Google Driver.
 • Định dạng tối thiểu của Video là HD720p.
 • Thí sinh gửi đường dẫn link video về cho BTC trước 24h00 ngày 02/12/2016.
 • Email gửi có chủ đề: KSV20161_ [MS dự thi]_[ Tên nhóm dự thi ]_[Tên ý tưởng]
 1. Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết (70%)

Về nội dung:

Bản kế hoạch kinh doanh gồm các phần chính như sau:

 • Đặt vấn đề
 • Mô tả doanh nghiệp
 • Mô tả chi tiết về người đề xuất kế hoạch kinh doanh
 • Đánh giá thị trường
 • Mô tả công nghệ áp dụng hoặc sản phẩm dịch vụ cung cấp
 • Kế hoạch MARKETING
 • Tổ chức kinh doanh
 • Kế hoạch tài chính

Trong phần kế hoạch tài chính cần bao gồm các phần sau:

 • Tài sản cố định
 • Vốn lưu động
 • Dự báo doanh thu bán hàng
 • Kế hoạch lưu chuyển tiền mặt
 • Các nguồn tín dụng và xin vay, cấp vốn
 • Biểu đồ BEP
 • Chỉ số kết quả kinh doanh

Các thông tin, số liệu trích dẫn cần được lấy từ các nguồn chính thống, trích nguồn chính xác và nguồn tin được trình bày ở trang cuối bản kế hoạch kinh doanh.

Về hình thức:

 • Bản kế hoạch kinh doanh được trình bày trên khổ giấy A4 (BTC gửi kèm template của cuộc thi)
 • Cỡ chữ 13, font Time New Roman, có đánh số trang tối đa 25 trang.
 • Căn lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, trên 2 cm, dưới 2 cm.

Trang bìa ghi rõ:

ĐỀ ÁN DỰ THI

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VIỆT ĐỨC 2016

Tên ý tưởng: ……………………………………………………………………………

Nhóm dự thi: ……………………………………………………………………………

Trang cuối của đề án dành riêng cho trích nguồn

Khuyến khích sử dụng bảng biểu để mô tả số liệu.

Cách thức nộp bài:

Bản kế hoạch chi tiết được nộp đồng thời theo 2 hình thức:

 • Bản mềm: gửi vào địa chỉ mail nckh@sie.edu.vnsept@mba.edu.vn trước 24h ngày 02/12/2016
 • Mail gửi có chủ đề: KSV20162_ [MS dự thi]_[ Tên nhóm dự thi ]_[Tên ý tưởng]
 • Bản cứng: Nộp 03 bản cứng tại phòng 201 hoặc 205-D7, Đại học Bách Khoa Hà Nội trước 17h ngày 02/12/2016

Lưu ý:

Mọi thông tin thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, liên hệ trực tiếp với BTC qua địa chỉ sau:

 • Thầy  TS.  Lê  Hồng Hải – Phó  trưởng  BTC , DĐ: 0903.230.819  –  Email: hai.lehong@hust.edu.vn
 • Thầy ThS. Nguyễn Văn Tánh – Thường trực BTC, DĐ: 0936.498.004 – Email: tanh.nguyenvan@hust.edu.vn
 • Mr. Kim Đức – BTC – DĐ: 096 609 4216 – Email: apham9394@gmail.com
 • Email: nckh@sie.edu.vn & startup@sie.edu.vn

Download các mẫu tài liệu: 

 1. ksv2016-business-plan-form-r2
 2. ksv2016-tieu-chi-cham-diem-vong-2
 3. ksv2016-the-le-vong-2-ksv2016

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *