Thay đổi Phòng học tuần 49

Chiều thứ tư 29/7 và cả ngày thứ năm 30/7, trường cần sử dụng Nhà D7 cho việc tổ chức phỏng vấn thí sinh. Vì vậy lịch học hè vào 2 ngày trên được điều chỉnh sang D9.

Việc đổi phòng chỉ thực hiện trong 2 ngày 29/7 và 30/7, những tuần sau học theo phòng ban đầu đã xếp ở D7.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *