Thay đổi lịch học chuyên gia ngành CNTT

Do thay đổi đột xuất nên GS Domenech không thể sang giảng dạy các sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin (LTU, G-INP, VUWIT) vào tuần này mà sẽ chuyển vào đợt sau. Văn phòng đang bố trí lại lịch dạy của chuyên gia, sẽ báo lại cụ thể sau. Văn phòng xin lỗi các em vì sự bất tiện này

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *