Tháng Tư rộn ràng với các hoạt động hợp tác giữa Đại học Northampton và ĐHBK Hà Nội

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Northampton (University of Northampton – UoN, Vương quốc Anh), được sự đồng ý của lãnh đạo hai trường, dự kiến vào thứ Năm, ngày 05/4/2018, tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ diễn ra một loạt các hoạt động giao lưu hợp tác với các nội dung như sau:

1. CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỌC THUẬT VÀ VĂN HÓA GIỮA 40 GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN QUỐC TẾ CỦA ĐẠI HỌC NORTHAMPTON (UK) VÀ SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Thời gian: 9h  – 11h30, 05/4/2018

Địa điểm: Phòng 206, giảng đường D7

Đây là năm thứ 4 các sinh viên quốc tế của Trường Đại học Northampton, Vương quốc Anh sang giao lưu học thuật và văn hóa tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm nay, có 36 sinh viên và 4 giảng viên sang giao lưu cùng sinh viên SIE. Sinh viên 2 trường sẽ được học chung và nghe giảng viên ĐHBKHn giảng về CPTPP, Các hiệp định song phương, đa phương, giới thiệu đất nước văn hóa Việt Nam. GS. Siemons Holger sẽ giảng về Cross Culture. Sinh viên 2 trường có cơ hội thảo luận…Ngoài ra, hàng năm UoN còn cử 1 – 2 sinh viên sang thực tập, làm việc tại SIE như trợ giảng tiếng Anh, hỗ trợ chương trình thạc sý, cử nhân hợp tác với UoN. 

Một số hình ảnh các hoạt động giao lưu học thuật, văn hóa năm 2017

2. LỄ KÝ KẾT VĂN BẢN THỎA THUẬN CHUYỂN TIẾP SINH VIÊN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ SANG UoN

Thời gian: 14h00, 05/4/2018

Địa điểm: Phòng 222 – C1

3. LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO CÁC HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH MBA KHÓA 1 HỢP TÁC VỚI UoN

Thời gian: 15h00, 05/4/2018

Địa điểm: Phòng 206, giảng đường D7

Chương trình MBA liên kết  với UoN đã tuyển sinh được 2 khóa. Khóa 1 đã tốt nghiệp. Phương pháp học kết hợp phương pháp truyền thống và blended learning, từ kỳ 2 học viên được học với giảng viên UoN và được sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập của trường tên gọi NILE

Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh, các học viên, sinh viên quan tâm tới dự!

Lưu ý: Để đảm bảo công tác tổ chức, các bậc phụ huynh, các học viên, sinh viên có nguyện vọng tham dự đăng ký với Ban tổ chức theo số máy 0938683407

Kim Chung

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *