Tagged: Thẻ sinh viên

Thông báo về kế hoạch làm lại thẻ sinh viên

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo về việc làm lại thẻ sinh viên như sau: Đối tượng làm thẻ: Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế các khóa Thủ tục đăng ký làm lại thẻ: Sinh viên mang 2 ảnh 3×4 ( ảnh mới chụp không phải trên chất liệu giấy lụa), Chứng minh nhân dân và phí làm lại thẻ đến nhà D7 phòng 201 (bàn số 6) Thời gian đang ký làm và nhận lại thẻ mới: Sinh viên đến đăng ký làm lại thẻ vào giờ hành chính các...

Chi tiết...

SIE.HUST – Thông báo về việc thu học phí, làm thẻ BHYT bổ sung và làm lại thẻ sinh viên kỳ 2 năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ –––––––––––– Số:        /TB-ĐHBK-ĐTQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 06  tháng 02 năm 2017 THÔNG BÁO 1 Về việc thu học phí các chương trình Đào tạo Quốc tế       Viện Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội xin thông báo về mức đóng học phí kỳ II năm 2016 – 2017 như sau: STT Lớp Học kỳ Học phí (VNĐ) 1 INPG15 2 14,949,000 2 VUWIT15 2 14,952,300 3...

Chi tiết...

Thông báo trả thẻ sinh viên làm lại đợt tháng 9/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên đợt tháng 9/2016 tới Văn phòng Viện để nhận thẻ. Viện tiến hành trả thẻ từ 11/10 đến hết ngày 17/10, sau thời hạn trên, Viện không giải quyết các vấn đề về thẻ sinh viên đợt tháng 9/2016. Danh sách gồm có: Lê Văn Tươi 12.02.1995 Nam LTU12B Đầu Minh Thành 24.09.1995 Nam UPMF12 Nguyễn Tri Bằng 05.08.1991 Nam VUWIT14 Đặng Duy Thành 06.09.1995 Nam LTU14 Nguyễn Quang Hiếu 19.12.1996 Nam LUH13 Mạc Đăng Dung 07.09.1994 Nam VUW13B Nguyễn Nam Phương...

Chi tiết...

Thông báo làm lại thẻ sinh viên

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch làm lại, đổi thẻ sinh viên như sau: Đối tượng làm thẻ: Sinh viên các khoá, trừ Khoá 15. Thủ tục đăng ký làm lại thẻ: Sinh viên mang 02 ảnh 3×4 (ảnh mới chụp, không phải trên chất liệu giấy lụa) và phí làm lại thẻ đến Phòng 201, Nhà D7 đăng ký làm lại thẻ với Cô Hiền. Lệ phí: Làm lại, làm mới: 100.000đ/thẻ. Đổi thẻ: 80.000đ/thẻ Thời gian đăng ký làm và nhận lại thẻ mới: Đợt 1: Đăng ký từ 12/9 đến 22/9/2016; Nhận lại từ 11/10/2016 Đợt 2:...

Chi tiết...

Thông báo trả thẻ sinh viên đăng ký làm lại tháng 4/2016

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho những sinh viên đã đăng ký làm lại thẻ đợt tháng 4/2016 theo danh sách dưới đây nhận thẻ mới tại Phòng 201, nhà D7 (Gặp cô Hiền).  STT SHSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Lớp     1 20158095 Bùi Hải Đăng 01.06.1997 Nam TROYBA14   2 20148349 Trần Hậu Hiếu 11.09.1996 Nam NUT13   3 20138991 Đỗ Việt Hưng 09.01.1995 Nam LTU14   4 20148406 Nguyễn Quang Nhật 24.07.1995 Nam LTU13A   5 20138970 Nguyễn Việt Dương 22.08.1995 Nam VUW14   6 20148324 Bành Tiến Dũng 05.07.1996 Nam...

Chi tiết...

Thông báo về việc làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên của Học kỳ II năm học 2015-2016

Để thuận lợi cho công tác quản lý sinh viên, đáp ứng nhu cầu làm thẻ của sinh viên phục vụ học tập tại trường, theo kế hoạch của Phòng CT Chính trị & CT Sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức làm Thẻ sinh viên, làm lần 2, đổi thẻ bị mờ, hỏng cho sinh viên (SV) các khoá trong toàn trường. I. Đối tượng làm thẻ: Sinh viên tất cả các hệ đào tạo chính qui. II. Công việc của Sinh viên: Sinh viên mang 02 ảnh 3 x 4 (mới nhất; không nhận ảnh trên...

Chi tiết...

Thông báo trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho những sinh viên đăng ký mua BHYT năm học 2015 – 2016 (trừ K14) từ đợt tháng 11/2015 và những sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên (đợt 2, năm 2015) tới Phòng 201/D7 (gặp cô Hiền) để nhận thẻ BHYT và thẻ sinh viên.  Thời gian trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên từ 09h00, thứ Ba, ngày 05/1/2016 đến hết 16h00, thứ Ba, ngày 12/1/2016. Sau thời gian nói trên, Viện không giải quyết các thủ tục trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên nói trên. 

Chi tiết...

Thông báo làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên

Để thuận lợi cho công tác quản lý sinh viên, đáp ứng nhu cầu làm thẻ, đổi thẻ của sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế tiến hành làm thẻ mới, đổi thẻ bị mờ, hỏng cho sinh viên các khoá trong toàn Viện (Trừ Khoá 14).  Thời gian:  Đợt 1: Từ ngày 21/9/2015 đến hết ngày 01/10/2015. Sinh viên nhận thẻ mới từ ngày 19/10/2015 Đợt 2: Từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 10/12/2015. Sinh viên nhận thẻ mới từ ngày 28/12/2015. Cách thức đăng ký:  Sinh viên mang theo 01 ảnh 3X4 mới nhất đến Phòng 201, Nhà D7...

Chi tiết...