Tagged: Phương thức đào tạo

Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử bước vào giai đoạn lựa chọn phương thức đào tạo.

Trong hai ngày 8 và 9/01/2018 vừa qua, sinh viên khóa 14 chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử thuộc chương trình hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (NUT), Nhật Bản tham gia kỳ phỏng vấn chuyển tiếp sang Hiệp hội các trường ĐH Công nghệ của Nhật Bản (Japan Consortium Technology – JCT). Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, quyết định phương thức đào tạo giai đoạn 2 của họ: học tại ĐH Bách Khoa Hà Nội hay chuyển tiếp sang Nhật Bản. Năm nay, chương trình NUT có 17 sinh viên đủ điều kiện phỏng...

Chi tiết...

Hội thảo về công tác đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường ĐHBK Hà Nội

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường ĐHBK Hà Nội (15/10/1956 – 15/10/2016), ngày 14/4/2016 tại Hội trường C2, Trường ĐHBK đã tổ chức “Hội thảo về công tác đào tạo theo học chế tín chỉ” nhằm đánh giá, tổng kết thực trạng công tác và quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ trong thời gian qua; từ đó thảo luận, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp sáng kiến từ tập thể Khoa, Viện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bền vững, sẵn sàng hội nhập trong bối cảnh quốc tế. Năm...

Chi tiết...