Tagged: Mua BHYT

Thông báo về việc mua Bảo hiểm Y tế bổ sung năm 2018

Viện Đào tạo Quốc tế sẽ tiến hành mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) theo diện học sinh, sinh viên năm 2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15 và một số sinh viên khóa 16 chưa mua BHYT năm 2018. Sau khi đăng ký mua BHYT 12 tháng, Viện Đào tạo Quốc tế tiếp tục mua BHYT bổ sung 11 tháng cho sinh viên. Số tiền mua BHYT 11 tháng là 450 300đ ( bốn trăm năm mươi nghìn ba trăm đồng) – Thời gian nộp từ ngày 02/1/2018 đến ngày 05/1/2018 – Địa điểm: Phòng 201 – D7 ( bàn 6)...

Chi tiết...

Thông báo trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo cho những sinh viên đăng ký mua BHYT năm học 2015 – 2016 (trừ K14) từ đợt tháng 11/2015 và những sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên (đợt 2, năm 2015) tới Phòng 201/D7 (gặp cô Hiền) để nhận thẻ BHYT và thẻ sinh viên.  Thời gian trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên từ 09h00, thứ Ba, ngày 05/1/2016 đến hết 16h00, thứ Ba, ngày 12/1/2016. Sau thời gian nói trên, Viện không giải quyết các thủ tục trả thẻ BHYT và thẻ sinh viên nói trên. 

Chi tiết...