Tagged: làm mới

Thông báo làm lại thẻ sinh viên

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch làm lại, đổi thẻ sinh viên như sau: Đối tượng làm thẻ: Sinh viên các khoá, trừ Khoá 15. Thủ tục đăng ký làm lại thẻ: Sinh viên mang 02 ảnh 3×4 (ảnh mới chụp, không phải trên chất liệu giấy lụa) và phí làm lại thẻ đến Phòng 201, Nhà D7 đăng ký làm lại thẻ với Cô Hiền. Lệ phí: Làm lại, làm mới: 100.000đ/thẻ. Đổi thẻ: 80.000đ/thẻ Thời gian đăng ký làm và nhận lại thẻ mới: Đợt 1: Đăng ký từ 12/9 đến 22/9/2016; Nhận lại từ 11/10/2016 Đợt 2:...

Chi tiết...

Thông báo làm thẻ mới, làm lại, đổi thẻ sinh viên

Để thuận lợi cho công tác quản lý sinh viên, đáp ứng nhu cầu làm thẻ, đổi thẻ của sinh viên, Viện Đào tạo Quốc tế tiến hành làm thẻ mới, đổi thẻ bị mờ, hỏng cho sinh viên các khoá trong toàn Viện (Trừ Khoá 14).  Thời gian:  Đợt 1: Từ ngày 21/9/2015 đến hết ngày 01/10/2015. Sinh viên nhận thẻ mới từ ngày 19/10/2015 Đợt 2: Từ ngày 01/12/2015 đến hết ngày 10/12/2015. Sinh viên nhận thẻ mới từ ngày 28/12/2015. Cách thức đăng ký:  Sinh viên mang theo 01 ảnh 3X4 mới nhất đến Phòng 201, Nhà D7...

Chi tiết...