Hội thảo “Đổi mới mô hình đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp”

Sáng 18/06 tại tầng 9 thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐHBKHN đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới mô hình đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp”. Chương trình có sự tham dự của các đại biểu đại diện lãnh đạo, bộ phận tuyển dụng, nhân sự của hơn 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực điện, điện tử – viễn thông, công nghiệp hoá chất, công nghệ cơ khí, cơ khí động lực, chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin… Tham dự Hội thảo có GS Nguyễn...

Chi tiết...