[Góc ngoại ngữ] – 20 quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ (Subject-Verb Agreement) là một trong những chủ đề quan trọng, thú vị và hay gây nhầm lẫn trong tiếng Anh. Trong các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, dạng bài thi về hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ luôn xuất hiện với tần suất ổn định. Về nguyên tắc chung, chủ ngữ số ít đi cùng động từ số ít và chủ ngữ số nhiều đi cùng động từ số nhiều. Tuy nhiên, đôi khi chủ ngữ còn hòa hợp với động từ tùy theo ý tưởng diễn đạt hoặc...

Chi tiết...