Chương trình đào tạo tiếng Anh 2017-2018 (SIE16) – Áp dụng cho sinh viên các chương trình TROY, IEM, LTU và VUW

Chương trình đào tạo – Cơ sở: Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu (CEFR) – Là chương trình tiếng Anh học thuật theo định hướng bài thi IELTS: từ cơ bản (A1), (A2) đến trung cấp (B1) và cao trung cấp (B2). – Tập trung phát triển kỹ năng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp tổng quát và học thuật nhằm giúp sinh viên sống và học tập hiệu quả trong môi trường nói tiếng Anh. Chương trình đào tạo theo trình độ TT Học phần Nội dung ĐK đầu vào...

Chi tiết...