Trường ĐHBKHN phát triển thành công bộ thu định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc

Tiếp theo thành công trong việc phát triển bộ thu định vị Galileo, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS), Trường ĐHBKHN đã thành công trong việc phát triển bộ thu định vị hoạt động với Hệ thống Vệ tinh định vị Bắc Đẩu (Trung Quốc). Hệ thống Bắc Đẩu vừa cung cấp dịch vụ định vị dân dụng cho người sử dụng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương vào tháng 12/2012. Hệ thống Bắc Đẩu phát tín hiệu định vị trên 4...

Chi tiết...