Tagged: bảo hiểm

Thông báo về việc nhận thẻ bảo hiểm Y tế năm 2018

Kính gửi: Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế Viện Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo về việc nhận thẻ BHYT năm 2018 (giá trị thẻ 11 tháng từ 01/02/2018 đến 31/12/2018).  Thời gian nhận: Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018. Sinh viên đến nhận thẻ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (Sáng từ 8h00 đến 11h30; Chiều từ 14h00 đến 17h00). VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Chi tiết...

Thông báo về việc nhận thẻ bảo hiểm Y tế

Kính gửi: Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế Viện Đào tạo Quốc tế – trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo về việc nhận thẻ BHYT năm 2018 (giá trị thẻ 12 tháng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) Thời gian nhận: Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 02/02/2018. Sinh viên đến nhận thẻ tại Văn phòng Viện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Sáng từ 8h00 – 11h30 Chiều 14h00 – 17h00 VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Chi tiết...

Thông báo mua BHYT năm 2017

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên SIE (trừ Khoá 15) về việc mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) bắt buộc đối với Học sinh – Sinh viên năm 2017 như sau: Thời gian mua: Từ 18/10/2016 Thời hạn thẻ BHYT: Từ 01/01/2017 đến hết 31/12/2017 Số tiền BH: 457.380đ ( Bốn trăm năm mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi nghìn đồng) Địa điểm nộp: Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế- P201/D7, gặp Cô Hiền. Đề nghị sinh viên các lớp (trừ khoá 15) xuống nộp tiền trực tiếp, đảm...

Chi tiết...