Sơ đồ đường di chuyển giữa các điểm thi của cụm thi ĐH Bách Khoa Hà Nội 2015

KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015

SƠ ĐỒ DI CHUYỂN GIỮA CÁC ĐIỂM THI CỦA CỤM THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Bảng bố trí phòng thi tại các điểm thi của cụm thi ĐHBKHN tại đây

Cụm thi trường Đại học Bách Khoa Hà Nội gồm có:

so do diem thi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *