Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế tham gia NCKH năm 2011

Nghiên cứu khoa học sinh viên là một hoạt động quan trọng và cần thiết của công tác đào tạo. Nó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn giúp cho sinh viên hình thành và rèn luyện được các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, tư duy mạch lạc, logic, biết cách lập thời gian biểu và kế hoạch làm việc khoa học. Đối với sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội – ngôi trường kỹ thuật hàng đầu của đất nước, thì nghiên cứu khoa học càng đóng vai trò quan trọng. Hàng năm, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đều tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tạo nên một phong trào nghiên cứu khoa học sôi nổi, rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực từ phía sinh viên thuộc các khoa, viện, trung tâm trong toàn trường, trong đó có sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế SIE. Trong những năm qua, nhiều đề tài và công trình nghiên cứu của sinh viên SIE đã đạt được thành tích đáng khích lệ, có tính ứng dụng thực tiễn cao; nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế nhận được bằng khen, giấy khen của Viện trưởng, Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa Hà Nội, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2011 – 2012, hưởng ứng cuộc phát động sinh viên NCKH của Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nôi vào tháng 10 năm 2010 và thực hiện kế hoạch đào tạo của năm học, sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế tham gia NCKH ở các lĩnh vực: Cơ khí, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *