Sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế đạt nhiều giải cao trong cuộc thi Olympic Ngoại ngữ trường ĐHBKHN năm 2016

13147737_1155022664531635_3297564035815882314_o

Chúc mừng các bạn sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế đạt giải trong cuộc thi Olympic Ngoại ngữ trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2016.

I/ Tiếng Anh dành cho sinh viên khối kỹ thuật (BKA) 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

MSSV

Lớp

Đạt giải

1

Võ Huy Hoàng

6/3/1995

2013 8857

UPMF 12

Khuyến khích

IV/ Tiếng Nhật 1:

   

STT

Họ và tên

Ngày sinh

MSSV

Lớp

Đạt giải

1

Nguyễn Ngọc Quý

22-04-97

20158332

NUT14

Nhất

2

Dương Minh Thành

9/9/1997

20158350

NUT14

Nhì

3

Nguyễn Trí Viễn

23/10/1997

 

NUT14

Nhì

V/ Tiếng Nhật 2:

   

STT

Họ và tên

Ngày sinh

MSSV

Lớp

Đạt giải

1

Phạm Toàn Thắng

3/27/1996

20148429

NUT13

Ba

VI/ Tiếng Pháp 1:

   

STT

Họ và tên

Ngày sinh

MSSV

Lớp

Đạt giải

1

Đỗ Cao Sơn

2/11/1997

20158520

UPMF 14

Nhất

2

Hoàng Vũ Đức

31.12.1994

20128998

UPMF 14

Ba

VII/ Tiếng Pháp 2:

   

STT

Họ và tên

Ngày sinh

MSSV

Lớp

Đạt giải

1

Trịnh Thị Thu Bích

7/5/1996

20148308

UPMF13

Ba

2

Đinh Thị Quy

7/25/1995

20148414

UPMF3

Khuyến khích

3

Nguyễn Quang Duy

2/16/1996

20148328

UPMF13

Khuyến khích

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *