Quy định về yêu cầu ngoại ngữ đối với sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế – Áp dụng từ khóa 14

QUI ĐỊNH

Về yêu cầu ngoại ngữ đối với sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHBK, ngày 3 tháng 3 năm 2015)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Văn bản này qui định các yêu cầu ngoại ngữ ở mỗi giai đoạn học tập đối với sinh viên và các chương trình đào tạo ngoại ngữ được giảng dạy tại Viện Đào tạo Quốc tế (SIE) – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Qui định này áp dụng cho các khóa sinh viên nhập học từ năm học 2015-2016.

Điều 2. Từ viết tắt

– Chương trình LTU: Chương trình hợp tác giữa ĐHBK Hà Nội và Đại học La Trobe, Ốt-xtrây-lia.

– Chương trình TROY: Chương trình hợp tác giữa ĐHBK Hà Nội và ĐH Troy, Hoa Kỳ.

– Chương trình VUW-BA: Chương trình hợp tác giữa ĐHBK Hà Nội và ĐH Victoria Wellington, Niu Di-lân ngành Quản trị Kinh doanh.

– Chương trình VUW-IT: Chương trình hợp tác giữa ĐHBK Hà Nội và ĐH Victoria Wellington, Niu Di-lân ngành Công nghệ Thông tin.

– Chương trình LUH: Chương trình hợp tác giữa ĐHBK Hà Nội và Đại học Leibnitz Hannover, CHLB Đức.

– Chương trình NUT: Chương trình hợp tác giữa ĐHBK Hà Nội và ĐH Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản.

– Chương trình G-INP: Chương trình hợp tác giữa ĐHBK Hà Nội và Đại học Bách Khoa Grenoble, CH Pháp.

– Chương trình UPMF: Chương trình hợp tác giữa ĐHBK Hà Nội và Đại học Pierre Mendès France, CH Pháp.

– IELTS, TOEIC, TOEFL iBT, KET, PET, FCE, CAE, CPE: Tên các chứng chỉ tiếng Anh theo quy định chuẩn quốc tế.

– DELF, TCF: Tên các chứng chỉ tiếng Pháp theo quy định chuẩn quốc tế.

Điều 3. Yêu cầu chuẩn trình độ ngoại ngữ

 • Sinh viên học tại SIE cần phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ ở mỗi giai đoạn như sau:

Tieng Anh

 • Sinh viên chuyển tiếp sang trường đối tác cần phải đáp ứng chuẩn trình độ ngoại ngữ theo qui định của trường bạn.

Điều 4. Phân loại trình độ đầu vào và các chương trình đào tạo ngoại ngữ

4.1.     Sinh viên các chương trình LTU, TROY, VUW-BA và VUW-IT, sẽ tham gia kì thi phân loại tiếng Anh đầu vào và được chia thành các trình độ tương ứng với các học phần tiếng Anh cần học như sau:

Hoc phan tieng Anh

Chú thích:     o Miễn học                                      √ Bắt buộc

4.2.     Sinh viên chương trình NUT, LUH và G-INP có chứng chỉ IELTS hoặc TOEIC có thể được xét miễn các học phần tiếng Anh A1.1, A1.2 và A2.1 theo bảng trên tại mục 4.1.

Điều 5. Thi và kiểm tra các môn ngoại ngữ

 • Việc thi và kiểm tra các học phần ngoại ngữ tuân theo qui chế đào tạo và qui định đối với từng môn học.
 • Điều kiện tiên quyết để tham dự kì thi điều kiện ngoại ngữ ở mỗi giai đoạn:
 • Sinh viên phải hoàn thành các học phần ngoại ngữ theo qui định, và
 • Sinh viên chương trình LTU, TROY, VUW-BA và VUW-IT không nghỉ quá 20% số buổi học theo quy định và có tham dự các bài kiểm tra quá trình và cuối khóa đối với các học phần tiếng Anh A1.1 và tiếng Anh A1.2.

 Điều 6. Thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ

6.1.     Ở mỗi giai đoạn học tập, SIE tổ chức kì thi tiếng Anh cho sinh viên chương trình LTU, TROY, VUW-BA và VUW-IT. Kết quả kì thi được áp dụng vào việc xử lý học tập hàng năm, xét miễn học và tính điểm các học phần tiếng Anh cho sinh viên.

6.2.     Đối với chương trình G-INP và UPMF, SIE sẽ tổ chức kì thi DELF A1 để xét trình độ ngoại ngữ hết năm thứ nhất.

6.3.     SIE sẽ tổ chức các kì thi và xét trình độ ngoại ngữ tại các giai đoạn cho sinh viên chương trình LUH và NUT.

 Điều 7. Tổ chức học lại và thi lại đối với các trường hợp không đạt chuẩn ngoại ngữ

 • Viện Đào tạo Quốc tế sẽ xem xét tổ chức các lớp học bổ túc ngoại ngữ và các kì thi bổ sung cho các sinh viên chưa đạt chuẩn ngoại ngữ theo yêu cầu.
 • Sinh viên chương trình NUT không đạt chuẩn tiếng Nhật sau mỗi học kì sẽ đăng kí học tín chỉ rút gọn. Sinh viên chưa đạt điều kiện tiếng Nhật ở mỗi giai đoạn muốn thi chuyển tiếp sang các trường đối tác phải đăng kí học lại từ đầu với khóa sau.

 Điều 8. Xử lý học tập đối với các trường hợp không đạt chuẩn ngoại ngữ

 • Sinh viên các chương trình TROY, VUW-BA, VUW-IT, LTU nếu không đạt chuẩn ngoại ngữ ở mỗi giai đoạn sẽ phải tạm ngừng học tập cho đến khi đạt yêu cầu ngoại ngữ.
 • Sinh viên không đạt chuẩn ngoại ngữ thuộc chương trình LUH đối với tiếng Đức và thuộc chương trình NUT đối với tiếng Nhật ở mỗi giai đoạn sẽ bị nâng một mức cảnh báo và không được nhận đồ án tốt nghiệp nếu chưa đạt chuẩn đầu ra.   
 • Sinh viên chương trình G-INP và UPMF hết năm thứ nhất không đạt chuẩn tiếng Pháp sẽ bị nâng một mức cảnh báo học tập; hết năm thứ hai hoặc năm thứ ba không đạt chuẩn tiếng Pháp sẽ phải tạm ngừng học tập.
 • Sinh viên học tiếng Anh là ngoại ngữ 2 nếu không đạt chuẩn ngoại ngữ sẽ không được nhận đồ án tốt nghiệp.

Nơi nhận:

     –   Sinh viên các lớp từ khóa tuyển sinh 2015-2016;

     –   Lưu: Viện ĐTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phó hiệu trưởng

PGS.TS. Hoàng Minh Sơn

(đã kí)


 

PHỤ LỤC 1: Bảng quy đổi điểm tiếng Anh áp dụng tại SIE

(Quy định về yêu cầu ngoại ngữ đối với sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHBK, ngày 3 tháng 3 năm 2015)

 

chuan SIE

(Các điểm số trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

 Chú thích:

 • Chuẩn SIE: Chuẩn trình độ ngoại ngữ ở SIE, tương ứng với việc hoàn thành học phần và thi đạt bài thi kiểm tra cuối khóa.
 • CEFR (Common European Framework of Reference Levels): Chuẩn theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu.
 • Cambridge tests, IELTS: Các bài thi tiếng Anh quốc tế của Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge ESOL, Đại học Cambridge, Vương quốc Anh.
 • TOEIC, TOEFL iBT: Các bài thi tiếng Anh của Hội đồng khảo thí tiếng Anh ETS, Hoa Kỳ.

PHỤ LỤC 2: Bảng quy đổi điểm tiếng Pháp áp dụng tại SIE

(Quy định về yêu cầu ngoại ngữ đối với sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHBK, ngày 3 tháng 3 năm 2015)

Chuan tieng Phap

Download: Quy định mới về chuẩn ngoại ngữ tại Viện Đào tạo Quốc tế - áp dụng đối với khóa 14 trở về sau (03-08-2015, 8257 hits)

Viện Đào tạo Quốc tế – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

11 Responses

 1. Phí Quỳnh VUWBA15 says:

  thầy cô cho e hỏi với ạ.hiện tại e đang học B2.1 tại viện mk.liệu e có phải thi điều kiện ngoại ngữ k ạ, và nếu có phải thi thì là lúc nào ạ.e cảm ơn!

  • Chào em, em đối chiếu với điều kiện ngoại ngữ tương ứng với các kỳ học của em để xem em phải đạt bao nhiêu để được học tiếp. Thời gian các kỳ thi được thông báo tầm khoảng 1 tuần, em lưu ý lịch trên website Viện nhé.

 2. siek13 says:

  lớp em có rất nhiều bạn chưa có bằng delf a2 sau khi kết sthucs năm 2.thầy cô cho em hỏi là chúng em có đk học tiếp năm 3 ko ạ?phải làm giấy cam kết vs viện ạ?

  • Theo quy định chung về chuẩn ngoại ngữ, nếu chưa đạt điều kiện các em sẽ phải tạm dừng học chuyên môn để tăng cường ngoại ngữ đến khi đạt điều kiện thì vào kỳ tiếp theo sau đó học tập tiếp chuyên môn, trong một số trường hợp đặc biệt khi có đơn kiến nghị các bạn sinh viên gửi lên, Ban lãnh đạo Viện có thể sẽ xem xét đưa ra quyết định chung phù hợp tại thời điểm để đảm bảo chất lượng đào tạo. Để được hỗ trợ tư vấn các em nên tham khảo từ cô Quản ngành nhé.

 3. Than chet says:

  Thưa thầy cô cho e hỏi điều kiện chuyển tiếp sang trường đối tác nước ngoài là gì ạ. Năm nay e đk 23 đ e muốn vào khoa ltu của Úc nhưng e k biết đk chuyển tiếp của trường! E mong thầy cô trả lời e sớm để e đăng ký theo mong muốn ạ. E xin cảm ơn!

  • Chào em, về khả năng chuyển tiếp em có thể tham khảo thêm trên chính website, chương trình LTU, về cơ bản thì điều kiện là các em có kết quả học tập trung bình các năm tại BK đạt từ loại khá trở lên (>=7.0/10), điều kiện tiếng Anh IELTS >=6.0, đạt kết quả trong kỳ thi phỏng vấn chuyển tiếp của trường bạn sau khi được chấp nhận hồ sơ, các điều kiện này có thể thay đổi tùy theo năm phụ thuộc vào các chỉ tiêu cũng như năng lực của sinh viên chuyển tiếp em nhé. Chúc em thành công.

 4. Luh14 says:

  thưa thầy cô cho em hỏi
  em đang là sinh viên chương trình Luh khóa 14
  theo qui định yêu cầu ngoại ngữ thì sau năm 1 là bọn em phải đạt được A1 tiếng Đức, năm 2 là A2
  nhưng năm nay bọn em được học với Trung tâm Việt Đức thì qui định có thay đổi gì không ạ ?
  Năm 1 này bọn em đã xong A1 và đang học A2, nếu không đạt được A2 thì có phải học lại với LUH15 hay là chỉ cần học lại A2 tiếng Đức ạ ?
  Em xin cảm ơn ! Mong nhận được hồi âm sớm từ thầy cô ạ.

  • Hien Luong says:

   Em chỉ cần thi qua các học phần tiếng Đức theo đúng chương trình học là em đã đạt được điều kiện về ngoại ngữ. Nếu không đạt thì em sẽ phải học lại và thi lại học phần tiếng Đức đó. Trong trường hợp với đi học chuyển tiếp thì em cần thi chứng chỉ quốc tế.
   Chúc em học tốt!

 5. sie14 says:

  e là sinh viên năm nhất… đã học A1 nhưng vẫn chưa qua??? đăng kí học lại thì như thế nào ạ 🙁

 6. says:

  Cho em hỏi các học phần tiếng Anh này có học phí là bao nhiêu ạ?

  • Hien Luong says:

   Em chỉ phải đóng lệ phí học tiếng Anh khi trình độ tiếng Anh của em chưa đạt và phải theo học các kỳ học tiếng Anh tăng cường thôi nhé. Còn nếu em đã đạt tiếng Anh rồi thì không cần phải nộp thêm chi phí nữa nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *