Những sự kiện nổi bật

Thời gian Sự kiện
12/03/2002 Ký văn bản hợp tác với ÐH Leibniz Hannover (LUH) – Ðức
10/08/2002 Ký văn bản hợp tác với ÐH KT Ðiện Xanh Pê-téc-bua (LETI) – Nga
28/08/2002 Ðề án đào tạo quốc tế – Trường ÐHBK Hà Nội được Bộ Giáo dục và Ðào tạo cho phép triển khai theo Quyết định số 3951/QÐ-GD&ÐT/ÐH
22/10/2002 Ký văn bản hợp tác với ÐH Công nghệ Nagaoka (NUT) – Nhật Bản
10/03/2003 Khai giảng Khoá 1 Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế – ITP
06/05/2003 Thành lập CT HTĐTQT theo Quyết định 344b/QÐ-ÐHBK-TCCB của Hiệu trưởng ĐHBK HN
14/07/2003 Ký văn bản hợp tác với Viện ÐHQGBK Grenoble (INPG) – Pháp
10/10/2003 Ký văn bản hợp tác với ÐH Victoria Wellington (VUW) – Niu Dilân
07/02/2004 Ký văn bản hợp tác với ÐH Troy (TROY) – Hoa Kỳ
22/07/2004 Ký văn bản hợp tác với ÐH Otto-von-Guericke Magdeburg (OvGU) – Ðức
15/02/2005 Những sinh viên đầu tiên của ITP chuyển tiếp sang học tại ÐH Leibniz Hannover – Ðức
09/08/2005 Ký văn bản hợp tác với ÐH La Trobe (LTU) – Ốt-xtrây-lia
15/12/2005 Ký văn bản hợp tác với ÐH Pierre Mendes France (UPMF) – Pháp
16/01/2006 Ký văn bản hợp tác với ÐH Northcentral (NCU) – Hoa Kỳ
06/07/2006 Ký văn bản hợp tác với ÐH Tổng hợp Kỹ thuật Liberec (TUL) – Séc
20/07/2007 Sinh viên khóa 1 chương trình hợp tác với LETI nhận bằng tốt nghiệp đại học
30/10/2007 Sinh viên khóa 1 chương trình hợp tác với LUH, NUT nhận bằng tốt nghiệp đại học
06/11/2007 Khai giảng Khoá 6 Chương trình Hợp tác Ðào tạo Quốc tế – ITP
18/01/2008 Sinh viên thứ 192 của ITP chuyển tiếp sang học tại các trường đối tác
20/02/2008 Chương trình HTĐTQT – ITP vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
28/02/2008 Sinh viên khóa 1 chương trình hợp tác với TROY nhận bằng tốt nghiệp đại học
08/08/2008 Trao bằng tốt nghiệp khóa 2 cho Sinh viên chương trình TROY
28/02/2008 Trao bằng tốt nghiệp khóa 2 cho Sinh viên các chương trình LUH, NUT, INPG
06/11/2008 Khai giảng khóa 7 Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế – ITP
10/12/2008 Ra mắt câu lạc bộ Robocon ITP
12/01/2009 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nhật Bản – ngài Watanabe tới thăm ITP
06/03/2009 Khai trương phòng học trực tuyến và giới thiệu trang thông tin điện tử ITP
09/09/2009 Trao bằng tốt nghiệp khóa 3 cho 85 Sinh viên chương trình LUH, NUT, INPG, VUW
24/09/2009 Trao bằng tốt nghiệp khóa 4 cho Sinh viên chương trình TROY
27/10/2009 Khai giảng khóa 8 Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế – ITP
15/12/2009 Trao bằng tốt nghiệp khóa 3 cho Sinh viên chương trình LETI
10/03/2010 Công bố quyết định thành lập Viện Đào tạo Quốc tế
12/07/2010 Trao bằng tốt nghiệp khóa 4 cho Sinh viên chương trình LETI
26/10/2010 Khai giảng khóa 9 Viện Đào tạo Quốc tế
11/05/2011 Đại hội Chi bộ Đào tạo Quốc tế khóa I nhiệm kỳ 2011 – 2013
04/06/2011 Lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sỹ chương trình SEPT
30/06/2011 Lễ bảo vệ tốt nghiệp Khóa 5
12/08/2011 Lễ trao bằng Tốt nghiệp khóa 6 chương trình Cử nhân QTKD liên kết giữa ĐHBK Hà Nội và ĐH Northcentral
17/09/2011 Lễ trao bằng Cử nhân khóa 5 chương trình hợp tác với ĐH Troy, Hoa Kỳ
05/10/2011 Khai giảng khóa 10 Viện Đào tạo Quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *