Những điểm mới nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Ngày 12/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014. 

Các trường được tuyển sinh 2 lần/năm
Hằng năm, các trường có chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy tổ chức 1 đến 2 lần tuyển sinh, Bộ GD&ĐT quy định cụ thể thời gian tuyển sinh. Phương thức tuyển sinh gồm: Thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh theo quy định. Hiện nay có 64 trường ĐH, CĐ gửi đề án tự chủ tuyển sinh về Bộ. Sau khi ban hành thông tư sửa đổi qui chế tuyển sinh, Bộ sẽ công bố các đề án phù hợp với qui chế để các trường triển khai thực hiện.
Thay đổi về chính sách ưu tiên
Ưu tiên theo khu vực, năm nay duy trì 4 khu vực ưu tiên bao gồm: Khu vực I, khu vực II nông thôn, khu vực II, khu vực III. Điều chỉnh lại quy định về khu vực I: “Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19-9-2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 và Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 – 2015. Những thí sinh là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế và con của người có công giúp đỡ cách mạng, giấy chứng nhận để hưởng ưu tiên, gồm: Bản sao hợp lệ Quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với người có công của cơ quan có thẩm quyền.

Quy định về hồ sơ đăng ký dự thi

Mỗi bộ hồ sơ gồm: Một túi hồ sơ và hai phiếu ĐKDT có đánh số 1 và 2. Ba ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau (một ảnh dán trên túi đựng hồ sơ, hai ảnh nộp cho trường). Đối với thí sinh là đối tượng tốt nghiệp trung cấp nghề (hệ THCS) phải có xác nhận đã học đủ khối lượng và thi đạt các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trong mỗi hồ sơ thí sinh cần có 3 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để các Sở GD&ĐT gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi và giấy báo trúng tuyển. Chính thức bỏ điểm sàn.

Mở rộng đối tượng được tuyển thằng

Năm nay đối tượng tuyển thẳng vào ĐH được mở rộng hơn. Cụ thể: Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào ĐH theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải; Thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong hội thi này được tuyển thẳng vào CĐ theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật, nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học. Bộ GD&ĐT cũng quy định đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào ĐH. Cụ thể: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học sau khi thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0 thì được hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho vào học.

Sẽ không cấp lại giấy chứng nhận kết quả thi

Năm nay, các thí sinh chưa trúng tuyển đều được cấp 3 giấy chứng nhận kết quả thi ĐH và 3 giấy chứng nhận kết quả thi CĐ để mang đi xét tuyển theo quy định của từng trường. Sau khi công bố phương án điểm trúng tuyển, các trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển; công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu để xét tuyển), gửi các Sở GD&ĐT giấy triệu tập đối với thí sinh trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi trong đó ghi rõ kết quả thi của thí sinh (có đóng dấu đỏ của trường) đối với tất cả các thí sinh còn lại, kể cả thí sinh thi năng khiếu để các Sở GD&ĐT chuyển cho thí sinh. Giấy chứng nhận kết quả thi chỉ cấp một lần và đóng dấu đỏ của trường. Trường hợp thí sinh để mất thì không cấp lại mà chỉ cấp giấy xác nhận điểm thi. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31-10 hàng năm đối với trường ĐH và 15-11 hàng năm đối với trường CĐ.
Theo báo điện tử Pháp luật và Xã hội

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *