Những bông hoa “5 tốt”

Ngày 21/01/2018 vừa qua, Hội Sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức tuyên dương sinh viên đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và Tập thể “Sinh viên 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017. Viện Đào tạo Quốc tế vinh dự có 04 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Các sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

“Sinh viên 5 tốt” là danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của mỗi sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện bản thân ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”. Phong trào này được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 thống nhất triển khai nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện một cách toàn diện.

Sinh viên Phan Thị Thu Hiền – khóa 13 chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông hợp tác với ĐH Leibniz Hannover, CHLB Đức

Theo thống kê, năm học 2016 – 2017, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội có 80 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 20 “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và 02 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Các con số này đều tăng hơn so với năm học 2015 – 2016 với 73 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 05 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 01 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Trần Thị Ngọc Ánh – Sinh viên Khóa 13 ngành Quản trị Doanh nghiệp thuộc chương trình hợp tác với ĐH Grenoble Alpes, CH Pháp

Đây là năm thứ 3 Viện Đào tạo Quốc tế có sinh viên được nhận danh hiệu cao quý của Hội sinh viên: năm học 2014-2015 có 01 sinh viên (Nguyễn Thị Liên – cựu sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh thuộc chương trình hợp tác với ĐH Victoria Wellington, Niu Di Lân); năm học 2015 – 2016 có 01 sinh viên (Nguyễn Thị Thắm – sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông thuộc chương trình hợp tác với ĐH Laibniz Hannover, CHLB Đức); và năm học 2016 – 2017 là 04 sinh viên (Phan Thị Thu Hiền, Trần Ngọc Ánh, Phan Thị Mỹ Hiển, Nguyễn Ngọc Huyền).

Nguyễn Ngọc Huyền – Sinh viên khóa 14 ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Chương trình hợp tác với ĐH Troy, Hoa Kỳ

Theo báo cáo, trong học kỳ I năm học 2017 – 2018, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức xét chọn và tuyên dương 124 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (đạt 62% kế hoạch) và 13 “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương (lần lượt tăng 134% và 5% so với năm học 2016 – 2017). Theo đó, có hơn 352 nghìn sinh viên đăng ký phấn đấu danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Các cấp Hội đã tuyên dương và trao tặng 2067 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành (đạt 137% kết hoạch); 20447 danh hiệu cấp trường (đạt 81,7% kế hoạch) và 598 “Tập thể sinh viên 5 tốt” các cấp. Đồng chí Lê Quốc Phong – Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo: Các cấp Hội phải phát triển phong trào “Sinh viên 5 tốt” sâu rộng và lan tỏa trong sinh viên, tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động để phổ biến phong trào, hỗ trợ sinh viên trong việc làm hồ sơ, phấn đấu, rèn luyện.

Phan Thị Mỹ Hiển – Sinh viên khóa 15 ngành Quản trị Doanh nghiệp thuộc chương trình hợp tác với ĐH Grenoble Alpes, CH Pháp.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *