Lịch giảng của GS. Egbert Baake, Đại học Leibniz Hannover (LUH), Đức

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch học chuyên đề học kỳ II năm học 2016 – 2017 do GS. Egbert Baake, Trường Đại học Leibniz Hannover – LUH (Đức) giảng dạy cho lớp LUH12, LUH13 như sau:

Thời gian Lớp Địa điểm Nội dung
Ngày 9, 10, 11, 12/5/2017

 

Sáng 9h – 11h

Chiều 14h – 16h

LUH12+LUH13 304/D7 Ôn tập EIN và giảng dạy một môn chuyên ngành ĐTVT
LUH12 Thi viết EIN

Thi phỏng vấn EIN

Kim Chung

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *