Lịch bảo vệ tốt nghiệp các chương trình đào tạo quốc tế năm 2017

Lễ bảo vệ tốt nghiệp là một thời điểm rất quan trọng và có ý nghĩa đối với mỗi sinh viên. Đây không chỉ là sự đánh giá năng lực mà là cơ hội cho các bạn sinh viên công bố kết quả nghiên cứu – công trình đầu tay của mình sau thời gian thực tập và viết đồ án tốt nghiệp, đồng thời khẳng định sự nghiêm túc trong công tác đào tạo, bảo đảm chất lượng đào tạo của Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, và khích lệ cho sinh viên khóa sau thấy rõ tầm quan trọng của việc học tập tốt để tốt nghiệp khóa học.

Nhằm kịp thời thông tin tới các đối tượng quan tâm, Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo lịch bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên khóa 11 các chương trình NUT, LUH, INPG, LTU và khóa 12 các chương trình VUW, UPMF. Thời gian bảo vệ tốt nghiệp được diễn ra từ ngày 14/6/2017 cho đến ngày 20/7/2017.

Viện Đào tạo Quốc tế chúc em sinh viên sẽ bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp của mình!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *