Lễ ký kết các chương trình

Phía Việt Nam: GS.TS. Trần Quốc Thắng – Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ
Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (12/2002-11/2004)

le ky ket nut

Phía Việt Nam: GS.TS. Hoàng Văn Phong – Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ
Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (5/1997-11/2002)

le ky ket inpg

Phía Việt Nam: GS.TS. Trần Quốc Thắng – Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ
Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (12/2002-11/2004)

le ky ket leti

Phía Việt Nam: PGS.TS. Hà Duyên Tư – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (9/2003-nay)
Nguyên Giám đốc Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế ITP

le ky ket vuw

Phía Việt Nam: PGS.TS. Hà Duyên Tư – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (9/2003-nay)
Nguyên Giám đốc Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế ITP

le ky ket troy

Phía Việt Nam: PGS.TS. Hà Duyên Tư – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (9/2003-nay)
Nguyên Giám đốc Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế ITP

le ky ket ltu

Phía Việt Nam: PGS.TS. Hà Duyên Tư – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (9/2003-nay)
Nguyên Giám đốc Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế ITP

le ky ket ncu

Phía Việt Nam: GS.TS. Hoàng Bá Chư – Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (12/2004-5/2008)

le ky ket upmf

Phía Việt Nam: PGS.TS. Hà Duyên Tư – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (9/2003-nay)
Nguyên Giám đốc Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế ITP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *