Lễ khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng khóa I, ngày 10/3/2002

Lễ khai giảng khóa II, ngày 03/11/2003

Lễ khai giảng khóa 2

GS.TS. Trần Quốc Thắng – Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ
Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (12/2002-11/2004)

Lễ khai giảng khóa 2

Lễ khai giảng khóa III, ngày 01/11/2004

Lễ khai giảng khóa 3

GS.TSKH Bành Tiến Long – Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

Lễ khai giảng khóa IV, ngày 08/11/2005

Lễ khai giảng khóa 4

GS.TS. Hoàng Bá Chư – Nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (12/2004-5/2008)

Lễ khai giảng khóa 4

Lễ khai giảng khóa V, ngày 07/11/2006

Lễ khai giảng khóa 5

GS.TS. Hà Duyên Tư – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (9/2003-nay)
Nguyên Giám đốc Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế ITP

Lễ khai giảng khóa 5

Lễ khai giảng khóa VI, ngày 06/11/2007

Lễ khai giảng khóa 6

Lễ khai giảng khóa VII, ngày 06/11/2008

Lễ khai giảng khóa VIII, ngày 27/10/2009

Lễ khai giảng khóa 8

GS.TS. Hà Duyên Tư – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa HN (9/2003-nay)
Nguyên Giám đốc Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế ITP

Lễ khai giảng khóa 8

Lễ khai giảng khóa IX, ngày 26/10/2010

Lễ khai giảng khóa 9

TS. Nguyễn Thị Phương Mai – Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế

Lễ khai giảng khóa 9

Sinh viên khóa 8 trao cờ truyền thống cho các tân sinh viên khóa 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *